Het is vandaag zaterdag, 31 juli 2021

Zoek in Actueel Aanbod

U bent hier:     Home Beheer
Vastgoed Beheer


Een kernactiviteit van HM Vastgoedbeheer is het ondersteunen van een groot aantal particuliere en zakelijke vastgoed beleggers. Hierbij zijn wij onder meer verantwoordelijk voor de inning van de huurpenningen,  incassohandelingen en / of het afhandelen van technische klachten van huurders. Tevens adviseren wij op fiscaal en juridisch terrein rond (her)ontwikkelingtrajecten. Ook verzorgen wij desgewenst het in verhuur brengen van objecten, het redigeren van huurovereenkomsten. Periodiek stellen wij managementrapportages op, waaruit het rendement van de investering blijkt.


Onze professionele en effectieve werkwijze waarborgt een servicegerichte dienstverlening richting de huurders. Daarnaast stellen wij beleggers in staat zorgeloos maximaal rendement te realiseren uit hun onroerend goed.

Administratief Huurbeheer

  • verzenden van huurfacturen
  • afrekeningen servicekosten
  • financiële administratie
  • aangiften omzetbelasting
  • kwartaal- en jaarverslagen


Technisch Huurbeheer

  • toezicht op onderhoudscontracten
  • begeleiden van meerjaren onderhoudsplanning
  • begeleiden van planmatig onderhoud


Financiering

  • beoordeling en bemiddeling van uw financieringsaanvraag
  • opstellen van financiële budgetten t.b.v. uw financieringsaanvraag